European Union

Projekt wzorniczy regałowego systemu meblowego – projekt dofinansowany z UE w ramach EFRR.

Projekt pn. Projekt wzorniczy regałowego systemu meblowego jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 62 730,00 zł w ramach Projektu pn.: „Dolnośląski Bon na Innowacje”

Projekt „Dolnośląski Bon na Innowacje” Numer projektu: RPDS.01.02.01-02-0002/17
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach Działania 1.2C Regionalnego Programu Operacyjnego WD 2014-2020, realizowany w Partnerstwie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

The functioning of our website complies with the applicable legal regulations regarding the protection of personal data.

To find out more about our policies concerning the protection of personal data and the use of cookies, click – Privacy Policy.

 

Accept